Werkwijze

   

   

  Aanmelden

  • U kunt telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek; telnr 06 41297430 of een mailen sturen naar marianne@kinderpraktijkeigenheid.nl.​​
  • Voor het intakegesprek krijgt u een intakeformulier (over de klacht en hulpvraag van uw kind) en een samenwerkingovereenkomst (voor de zakelijke gegevens).
  • Wilt u liever eerst kennismaken? Dit kan natuurlijk altijd en is kosteloos.
  • U heeft geen verwijsbrief nodig.

  ​​ 

  Intakegesprek 

  • Tijdens het intakegesprek bespreken we, aan de hand van het door u ingevulde intakeformulier, het doel van uw komst en hoe we dit het beste kunnen bereiken. Soms is een verwijzing naar een andere instantie beter. Bent u aan bij Kinderprakijk Eigenheid aan het goede adres dan overleggen we welk passend aanbod Kinderpraktijk Eigenheid heeft voor uw kind:  SpeltherapieRots en Water, Mindfulness of een combinatie hiervan in een individueel traject of in groepsverband.​ 

  Verdere verloop Speltherapie

  • Na de intake volgen er twee spelobservaties waarin uw kind en ik elkaar leren kennen en ik meer zicht krijg op de belevingswereld van uw kind. De eerste spelobservatie start met een kort kadergesprek met u als ouder, uw kind en mij als therapeut waarin het doel en de werkwijze van de speltherapie aan uw kind wordt uitgelegd.
  • Aan de hand van de gegevens van het intakegesprek en de spelobservaties stellen we tijdens een oudergesprek een behandelplan op met de doelen waaraan we gaan werken. 
  • We starten met de individuele therapie. 
  • Alle sessies vinden wekelijks plaats op een vast moment in de week (met uitzondering van de schoolvakanties) en duren 45 minuten.
  • Gedurende de therapie hebben we twee of drie oudergesprekken waarin we aan de hand van de vooropgestelde doelen de voortgang van de therapie bespreken. We bespreken wat de ontwikkelingen in de spelkamer zijn en hoe het thuis gaat. 
  • De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en varieert van 10 tot 20 sessies. Ik streef naar een behandeling zo kort mogelijk om het kind en het gezin niet onnodig te belasten. De therapie ronden we af in overleg  als de doelen behaald zijn en het kind weer verder kan zonder hulp.

  Verdere verloop Coaching

  • De intake is met ouder en kind samen. Tijdens de intake bespreken we de hulpvraag en aan welke doelen we gaan werken.
  • De duur van de coaching is afhankelijk van de hulpvraag en varieert van 5 tot 12  sessies. 
  • De coaching ronden we af in overleg als de doelen behaald zijn en het kind weer verder kan zonder hulp.
  • Gedurende de coaching hebben we na 5 sessies een oudergesprek waarin we aan de hand van de vooropgestelde doelen de voortgang bespreken. We bespreken wat de ontwikkelingen zijn en hoe het thuis gaat. 
  • Na afloop hebben we een eind/evaluatie gesprek. 

   

  Verdere verloop Weerbaarheidstraining

  • De intake is met ouder en kind samen.Tijdens de intake bespreken we wat de training inhoud, op welke wijze er wordt gewerkt en aan welke doelen we gaan werken.
  • Gedurende de training houd ik contact met u als ouder over de ontwikkelingen van de training.
  • De duur van de training is afhankelijk van de hulpvraag en varieert van 5 tot 12 sessies. De training ronden we af in overleg als de doelen behaald zijn en het kind weer verder kan zonder hulp.
  • Rots en Water in een groep: zie www.bureaukindkracht.nl
  • Rots en Water kan ook klassikaal worden aangeboden op school; bel of mail voor meer informatie hierover.

   

  Verdere verloop Mindfulness

  • De intake bij Mindfulness is met ouder en kind samen. Tijdens de intake bespreken we wat de training inhoud en op welke wijze er wordt gewerkt. 
  • Hierna start de 8- weekse training welke verloopt volgens een vast programma op vaste dagen en tijden.
  • Gedurende de training houd ik contact met u als ouder over de ontwikkelingen van de training.
  • Na afloop volgt er een telefonische evaluatie.
  • Mindfulness kan ook klassikaal worden aangeboden op school; bel of mail voor meer informatie hierover.

  Privacy

  • Zowel het contact met de ouders als met het kind is vertrouwelijk. Zonder toestemming van ouders zal er niets met derden (bijvoorbeeld school) worden besproken 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Adres: Mauritshof 1 in Harmelen.
   
  gallery/nogeenlogo