Weerbaarheidstraining

  volgens de methode "Rots en Water"

   

   

  Wat is Rots en Water

  Rots en Water is een weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining. Er wordt gewerkt aan lichaamsbewustzijn (spieren, stem en ademhaling), zelfbewustzijn (hoe kom ik over) en zelfvertrouwen (wat kan ik allemaal). De training richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.

   

  Voor wie

  Rots en Water training is geschikt voor jongens en meisjes die:

  • Geen specifieke problemen hebben maar graag op jonge leeftijd deze vaardigheden aangereikt willen krijgen;
  • Faalangstig zijn;
  • Concentratieproblemen hebben;
  • Een kort lontje hebben;
  • Pesten of gepest worden;
  • Snel ruzie hebben en/of
  • Minder weerbaar zijn.
  • ​Voor kinderen met Autisme (ASS:autisme spectrum stoornis) is Rots en Water ook zeer geschikt (zie informatie onderaan deze pagina)

  Hoe werkt Rots en Water

  Middels sport (goed kunnen sporten is hiervoor niet belangrijk), spel en momenten van zelfreflectie wordt er gewerkt aan zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Belangrijke algemene doelen hierbij zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en in actie kunnen & durven komen. Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn:

  • Vergroten van weerbaarheid;
  • Communicatieve en sociale vaardigheden versterken;
  • Grenzen aanvoelen en stellen;
  • Je sterk voelen, sterk staan en sterk overkomen;
  • Ontdekken wat je wel en niet(!) wilt en kunt;
  • Het leren maken van eigen keuzes;
  • Samen werken en spelen;
  • Intuïtie ontwikkelen en gebruiken;
  • Omgaan met groepsdruk en pesten;
  • En conflicthantering.​

  Rots en Water wordt individueel of in kleine groepen gegegeven.

  Grotere groepen worden gegeven vanuit Bureau Kind Kracht (www.bureaukindkracht.nl)

   

  De Rots en Water training is ook geschikt voor kinderen met ASS (autisme spectrum stoornissen).

  Deze training voor een kind met ASS is vergelijkbaar met de basistraining Rots en Water
  Er zijn een aantal aanpassingen omdat een kind met ASS vaak specifieke kwaliteiten, ontwikkelingsopgaven- en problemen kent.
  Er zal in deze training meer tijd en aandacht zijn voor het vergroten van lichaamsbewustzijn (bewustzijn van je lichaam, ademhaling, spierspanning); iets wat voor veel kinderen met ASS moeilijk is.
  Vanuit lichaamsbewustzijn komt het kind spelenderwijs langzaam maar zeker steeds meer tot emotioneel bewustzijn (herkennen van emoties en effecten) en tot slot tot zelfbewustzijn (het kennen van je kwaliteiten, krachten en grenzen).

  Voor wie is Rots en Water ASS

  Voor kinderen met ASS die willen leren:

  • Steviger te staan;
  • Lichaamstaal meer te gebruiken;
  • Meer contact te maken met zichzelf en anderen;
  • Beter voor zichzelf op te komen;
  • Zichzelf beter te beheersen;
  • Eigen gedrag beter te sturen m.b.v. de begrippen Rots en Water.


  Hoe werkt Rots en Water ASS

  ​Voor kinderen met ASS kan de transfer (vaardigheden die een bepaalde, specifieke training zijn geleerd automatisch toepassen in een andere situatie) lastig zijn. Om de transfer te kunnen vergroten zal er in de training in veilige oefensituaties "bijna echte situaties" worden nagebootst. Daarnaast zal er worden gewerkt met herkenbaar en helder taalgebruik en zullen er waar nodig pictogrammen worden gebruikt. Algemene doelen van de training zijn onder andere:

  • Lichaamsbewustzijn vergroten;
  • Bewustwording van eigen emoties en energie;
  • Het uiten en leren kanaliseren van emoties en energie;
  • Omgaan met spanning en spannende situaties;
  • Eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven;
  • Concentratieboog vergroten;
  • Fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten en
  • Weerbaarheid vergroten.

  Het is een trieste waarheid dat kinderen met autisme vaker worden gepest en minder adequaat weerbaar zijn dan anderen. Ze weten niet altijd hoe ze in bepaalde situaties mogen/moeten reageren (verbaal en fysiek) en kunnen daardoor, als de druk te hoog oploopt, soms "ontploffen" met alle gevolgen van dien. Ook de omgekeerde reactie komt voor: zich (nog verder) in zichzelf terugtrekken en zich afzijdig houden met als gevolg een toename van sombere gevoelens. In de Rots en Watertraining wordt hier extra aandacht aan besteed.

   

  Meer weten of Rots en Water? Bel of mail me gerust

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  gallery/klein-2658
  gallery/nogeenlogo