Tarieven

   

  Kennismaking

  • Kosteloos en vrijblijvend.

  Intake

  • Intake 45 minuten: € 69,00

  Speltherapie

  •  Spelobservatie 45 minuten:       €75,00 
  •  Individuele sessie 45 minuten:   €75,00 
  •  Ouderbegeleiding 45 minuten:   €75,00
  • De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden een deel van de kosten van Speltherapie (aanvullende verzekering/ alternatieve geneeswijzen). Informeer, voorafgaand aan de therapie, bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt. 
  • Zie ook vergoedingen/onder aan deze pagina.

  Coaching

  • Individuele sessie 45 minuten: € 69,00 
  • Oudergesprekken 45 minuten: € 69,00 

  Weerbaarheidstraining Rots en Water

  • Individuele sessie 45 minuten: € 69,00 
  • Oudergesprekken 45 minuten: € 69,00 
  • Rots en Water in een groep: zie www.bureaukindkracht.nl.
  • Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden een deel van de kosten van individuele Rots en Water (aanvullende verzekering/ alternatieve geneeswijzen). Informeer, voorafgaand aan de training goed bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.
  • In sommige andere gevallen wordt de training (gedeeltelijk) vergoedt (zie hieronder/ vergoedingen).

  Mindfulness.

  • Individuele losse sessie          :€ 69,00   
  • oudergesprekken 45 minuten: € 69,00  

            8-weekse trainingen:

  • Individueel    * 5 t/m   7 jaar       * 30 minuten   € 295,00 (BTW vrij)
  • Individueel    * 8 t/m 11(12) jaar * 45  minuten  € 320,00 (BTW vrij)
  • In een groep * 5 t/m   7  jaar      * 30 minuten   € 195,00 (inclusief 21 % BTW)
  • In een groep * 8 t/m 11(12) jaar * 45 minuten   € 235,95 (inclusief 21 % BTW)
  • In een groep * 12t/m14 jaar       * 60 minuten   € 255,00 (inclusief 21 % BTW)
  • In een groep * 14t/m18 jaar       * 60 minuten   € 255,00 (inclusief 21 % BTW)
  • In een groep: minimaal 3 en maximaal 8 kinderen.
  • In sommige gevallen wordt de training (gedeeltelijk) vergoedt (zie hieronder/ vergoedingen).

  Prijzen zijn inclusief het intakegesprek, trainingsmateriaal,  mailwisseling tijdens de trainingsperiode en een eindgesprek na afloop van de training. Het boek van Eline Snel ‘Stilzitten als een kikker’ (met CD)  dient door ouders zelf te worden aangeschaft.

  • Mindfulness voor scholen: prijzen in overleg.

  Vergoedingen 

  • De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden een deel van de kosten van Speltherapie. Informeer, voorafgaand aan de therapie, bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt. Als speltherapeut ben ik aangesloten bij de NVVS, FVB en RBCZ/TCZ.
  • In sommige situaties vergoeden sommige gemeenten (een gedeelte) van verschillende trainingen. Neem hierover contact op met uw gemeente.
  • Een aantal kinderen komt in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Meer informatie hierover vindt u op www.pgb.nl. 
  • Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen de kosten voor speltherapie/ouderbegeleiding terugvragen bij de sociale dienst van de eigen gemeente in het kader van de Bijzondere Bijstand. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.
  • Kosten voor kinder- en jeugdtherapie kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post "Specifieke Ziektekosten" voor zover niet vergoed door de zorgverzekeraar of een andere instantie. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

  Betalingsvoorwaarden 

  • De factuur wordt aan het einde van de maand verstuurd.
  • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
  • Het annuleren of wijzigen van de datum van de sessies en oudergesprekken door ouders/verzorgers kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak is de ouder of verzorger het gehele tarief verschuldigd.

   

   

  gallery/nogeenlogo