Speltherapie

   

   

  Wat is speltherapie

  Speltherapie is een vorm van (psycho)therapie voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, waarbij spel gebruikt wordt om kinderen die in de knel zitten vooruit te helpen. 

  Kinderen maken veel mee in hun leven. Vaak leuke en mooie dingen, maar zeker niet altijd. Het kan hen onzeker, bang of boos maken. Dit kan bijvoorbeeld een ingrijpende gebeurtenis zijn zoals een scheiding, ziekenhuisopname, pestproblematiek of een verlieservaring. Maar ook kan het zijn dat de aanleiding niet zo duidelijk is en zit een kind niet lekker in zijn vel. Meestal vinden kinderen, samen met hun ouders, wel een manier om er mee om te gaan. Maar soms lukt het niet. Een kind komt knel te zitten. Een kind dat knel zit, kan daar niet altijd over praten. Vaak begrijpen ze zelf niet wat er aan de hand is maar laten ze het wel zien in hun gedrag. Denk bijvoorbeeld aan slaapproblemen, boze buien, angst, ruzies of weinig zelfvertrouwen. Daarnaast kunnen kinderen ook lichamelijke klachten hebben, zoals buikpijn, hoofdpijn of bedplassen. Wanneer deze problemen te lang aanhouden, kan de ontwikkeling van het kind belemmerd worden. Een kind heeft dan tijdelijk extra hulp nodig en dan kan speltherapie helpen.  

   

  Voor wie

  Voor kinderen tussen de 4- 12 jaar. Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren. Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

  • Problemen met het uiten van gevoelens zoals boosheid, angst en verdriet;
  • Te weinig zelfvertrouwen;
  • Een negatief zelfbeeld;
  • Last van nare gebeurtenissen;
  • Nachtmerries;
  • Trauma's;
  • Hechtingsproblemen;
  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes;
  • Niet kunnen samenspelen;
  • Pesten;
  • Teruggetrokken gedrag;
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen;
  • Gedragsproblemen of
  • Slecht luisteren.

  Hoe werkt speltherapie

  Spel is de taal van het kind. Waar volwassenen praten over problemen laat het kind in spel zien wat het bezig houdt. In spel uit het kind vaak de thema's of problemen waar hij of zij mee worstelt. Door te spelen kan het kind zich ontspannen, zich uiten en ervaringen verwerken. De speltherapeut verstaat de taal van het spel. De therapeut observeert, geeft woorden aan het spel en speelt mee op intitiatief van het kind. Op deze manier kan het kind geholpen worden met wat het voelt en denkt. Door samen te spelen en te vertellen krijgt het kind meer zelfinzicht, worden ervaringen verwerkt en ontdekt het kind zijn eigen kracht en oplossingen en kan het zich zo verder ontwikkelen. Naast spel kan er tijdens de speltherapie ook gebruik worden gemaakt van andere werkvormen zoals ontspanningsoefeningen, Mindfulness, Rots en Water (weerbaarheid)oefeningen of cognitief gedragtherapeutische middelen (bijvoorbeeld een emotieregulatie progamma).

   

  Meer weten?

  Bel of mail gerust voor informatie. Klik hier voor een kort informatiefilmpje.

  Of klik hier voor meer informatie op de website van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten.

  gallery/nogeenlogo
  gallery/spelkamer
  gallery/spelkamer 2