Algemeen

   

  Beroepscode en klachtenregeling

  • Ik ben geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en Registertherapeut RBCZ.
  • Informatie over de beroepsvereniging kunt u vinden op www.speltherapie.net
  • Als speltherapeut handel ik volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten. 
  • De Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten heeft een eigen onafhankelijke klachtenregeling welke u kunt terugvinden op de website van de beroepsvereniging. Eventuele klachten worden op een integere en zorgvuldige manier behandeld.
  • Kinderpraktijk Eigenheid heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
  • Ouders/verzorgers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).


  Privacy en geheimhouding

  • Alles wat u over uw kind of over uzelf vertelt, is vertrouwelijk. Ik mag daar geen mededelingen over doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming.
  • ​Ik vraag ouder of verzorgers bij aanvang van de therapie om, indien nodig, toestemming informatie op te vragen bij derden ( bijvoorbeeld leerkrachten/school).
  • Als therapeut en trainer ga ik een vertrouwensrelatie aan met het kind en de ouders. De uit de behandeling verkregen informatie valt onder het geheimhoudingsplicht.
  • Als speltherapeut ben ik verplicht een dossier bij te houden. U mag het dossier inzien. Ik mag geen verslaglegging aan derden geven zonder toestemming van ouders. U kunt een eigen verklaring aan het dossier toevoegen of verslagen van andere behandelaren beschikbaar stellen. Ik bewaar het dossier zorgvuldig voor tenminste 5 jaar, tenzij u het dossier wil laten vernietigen. 


   

  gallery/nogeenlogo